Kategórie — Domáce elektrické obvody

Obvod AC ampérmetra na meranie prúdu cez 220 V spotrebiče

V tomto článku sa naučíme zostaviť jednoduchý obvod striedavého ampérmetra, ktorý možno použiť na kontrolu spotreby prúdu domácich spotrebičov 220 V alebo 120 V. […]