Kategórie — Hry

Vysvetlené 2 prvé obvody s najrýchlejším prstom

Tu uvedené 2 jednoduché obvody indikátora najrýchlejšieho prvého prsta, ktoré sa tu zobrazujú, môžu byť použité na indikáciu toho, ktorý kandidát ako prvý stlačil tlačidlo odpovede zo 4 zúčastnených

Zvukový projekt Halloween Eyes - „Don't Wake the Devil“

Môže to byť dokonalý projekt obvodu pre Halloween, aj keď zvukovo aktivované hračky môžu tiež mať veľa ďalších aplikácií. Keď niekto vstúpi do Halloweenskeho domu, detekuje ho citlivý MIC