Kategórie — Lm3915 Ic

Obvod merača pôdnej vlhkosti s automatickým rozprašovačom vody

V článku sa vysvetľuje 10-stupňový merací obvod senzora pôdnej vlhkosti s integrovaným automatickým mechanizmom rozprašovača vody na obnovenie kritického stavu pôdy. O nápad bol požiadaný