Kategórie — Jednoduché Obvody

Jednoduchý obvod rušičky mobilných telefónov

Toto je RF rušička určená pre americké pásmo 800 MHz mobilných telefónov (870-895 MHz). Funguje to tak, že sa na mobilnom telefóne vygeneruje ohromujúci vysokofrekvenčný nosič

Obvod jednoduchého dotykom ovládaného potenciometra

V tomto dotykom ovládanom obvode potenciometra máme dve dotykové podložky, ktoré pri dotyku s jednou dotykovou podložkou vytvárajú na výstupe pomaly sa zvyšujúce napätie a znižujúce sa napätie