Kategórie — Smps

Obvod vysoko výkonného meniča na jednosmerný prúd - 12 V až 30 V, variabilný

Príspevok vysvetľuje, ako vytvoriť vysoko výkonný obvod meniča DC na DC, ktorý zvýši napätie 12 V DC na vyššiu úroveň až do 30

Úloha indukčnej cievky v SMPS

Najdôležitejším prvkom spínaného prevodníka alebo SMPS je induktor. Energia sa ukladá vo forme magnetického poľa v jadre materiálu